Arne Jakobsen var førstemann på talerstolen i partiets programdebatt. Der tok Jakobsen til orde for å sette punktum midt i setningen «Bygge dobbeltspor for jernbanen gjennom Ulriken i stedet for å bygge ny veitunnel.»

— Partiet bør ta seg tid til en skikkelig debatt om Ulrikstunnelen. Men først må vi vente på konsekvensutredningen. Da kan vi argumentere ut fra fakta og ikke følelser, sa Jakobsen.

Viktig punktum

Resten av den nær to timer lange debatten handlet om dette punktumet. Et punktum som ville åpnet muligheten for å si ja til tunnelen.

Geir Dale, bydelspolitiker i Arna, mente partiet ikke burde si nei til en tunnel som det faktisk er flertall for og som står i ferd med å bli gjennomført.

Men partiet lot seg ikke overbevise av verken Arne eller Arna. Selv om bydelsstyreleder Erling Mjelde bekjentgjorde at Arna nå er utsatt for så mange skuffelser at bydelen ligger an til eget program i NRK-serien «Ingen skulle tro at noen kunne bu.»

— Å sette punktum som foreslått, vil skape tvil om vår holdning i en sak der vi har stått fast i årevis, sa Heidi Havelin i et av flere innlegg mot tunnelen.

— Veitunnelen vil rive bort trafikkgrunnlaget for jernbanen til Arna. Vi får enten veitunnel eller tog. Ikke begge deler, argumenterte Odd Rambøl.

Skjerpet profilen

AUF'er Ingerid Nordhaug ønsket å skjerpe programmets profil i parkeringspolitikken. Nordhaug ønsket ingen nettoøkning av parkeringsplasser i sentrum, i stedet for «begrenset økning», slik programkomiteen har foreslått.

Her led AUF-erne nederlag.

Et overveldende flertall i representantskapet støttet et forslag fra Hallgeir Utne Hatlevik om en mer radikal formulering på privatisering. Hatlevik ønsket å slå fast at det offentlige skal eie all grunnleggende infrastruktur i samfunnet. I praksis betyr det nei til salg av BIR, ytterligere nedsalg i BKK pluss nei til salg - og tilbakeleie - av vann- og avløpsnettet.

Trond Tystad gikk på talerstolen og støttet Hatlevik og la til salg av Bergen Kino, noe som også fikk salens støtte. Som finansbyråd har Tystad fått kritikk for å lufte en idé om salg av vann- og avløpsnettet, men fikk nå markert at her står han på partilinjen.

TAPTE TUNNELEN: Arne Jakobsen klarte ikke å få Arbeiderpartiet i Bergen til å åpne for Ulrikstunnelen.<FOTO: GIDSKE STARK