Her følger noen få, men like fullt helt utrolige forslag fra "Avgiftspartiet":

( Hold deg fast, her går det fort i svingene)

— Marsipanlokk uten punktum av sjokolade: med moms.

— Marsipanlokk med punktum av sjokolade: uten moms.

— Toalettruller inne på hotel-rom: uten moms.

— Toalettruller på restaurant/bar: med moms.

— Spise hamburger inne på snack-bar: med moms.

— Spise hamburger utenfor snack-bar: halv moms.

— Moms på kjøretimer. (Er det ikke dyrt nok for de unge i dag å ta "lappen?")

— Fra 01.06.01: moms på meglertjenester ved boligsalg. (Er det ikke dyrt nok for de unge å etablere seg i dag?)

I tillegg: "Avgiftspartiet" går nå imot sitt eget forslag om moms på treningsentra. Lurer på hva de kommer til å erstatte dette tapet med? Bompengeboder ved våre mest populære naturstier, hvor vi så langt har kunnet mosjonere gratis?

En annen sak som svært mange har reagert negativt på, er "Jensemann" sin bønn for en Norsk statsborger som sitter fengslet i India for narko-smugling.

"Jensemann" går også imot sitt eget sentralstyre ved bombastisk å si nei til samarbeid med SV/SP.

Og, sist men ikke minst:

Trond Giske fra talerstolen: "Det skal være meg en fornøyelse å si nei til søknader fra kristne skoler."

Ønsker du som velger å fortsatt ha en så uforutsigbar skatte- og avgiftsregjering: stem Ap.

Synes du der imot at du allerede betaler nok evt. for mye i skatter og avgifter, stem da på et parti som i dag er stuerent og fri for "medienisser."