Kombinert med buss vil bybane på de mest trafikkerte strekningene gi et godt kollektivtilbud for Bergen. Bybane er miljøvennlig, mer miljøvennlig enn privatbil og buss. Bybanen er effektiv, den vil gå raskt, og den vil kunne holde ruten fordi den slipper å stå i samme køen som bilene. Komforten øker i forhold til mange av dagens busser, og bybanen vil bruke kortere tid på stoppestedene. I utlandet viser det seg dessuten at flere velger å reise kollektivt når man kan bruke bane i stedet for buss.

Bergens Tidende skriver på lederplass 12. februar at: «SV/RV hele tiden har vært mer positive til bybanen enn Arbeiderpartiet.» Det er vel og bra å være for bybanen, men det hjelper lite dersom man ikke er med og danner flertall for å få den realisert. Arbeiderpartiet har vært med på å skape flertall for å få bybanen realisert gjennom Bergensprogrammet i Bergen kommune, i Hordaland fylke og nå på Stortinget.

Bergens Tidende trekker Arbeiderpartiets vilje til å kjempe for bybanen i tvil. At en som har uttalt seg kritisk til bybanen er blitt valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, betyr ikke at partiet har snudd i bybanesaken. Det viser bare at det er takhøyde i partiet. Ruth Grung er en av Arbeiderpartiets dyktige kvinner og vil gjøre en utmerket jobb for partiet.

Arbeiderpartiets politikk fastlegges i program og politiske vedtak uansett hvem som blir valgt til å inneha tillitsverv i partiet.

Tross positive vedtak for bybanen i Bergen bystyre, Hordaland fylke og på Stortinget, er det fortsatt en jobb å gjøre for å sikre at banen blir bygd. Arbeiderpartiet har vilje og evne til å jobbe bybanen frem, og vil fortsatt holde fanen høyt i bybanesaken og arbeide for å få et godt kollektivtilbud i Bergen.

Heidi Havelin, nestleder av komité for miljø og byutvikling i bystyret og styremedlem i Arbeiderpartiet i Bergen