Takk til Jan Nyberg i Bergens Tidende som tok avstand fra hva Bergen Internasjonale filmfestival tillater seg å vise. Det som er så skremmende er at grensesetting blir skjøvet lenger og lenger ut. Vi har ikke myndigheter som er voksne nok til å si at nok er nok. Det virker som om vi føler oss så rike og intellektuelle at moral har vi ikke bruk for lenger. Det verste er at dette er det de kaller kultur og fremskritt. Alt som er destruktivt blir i vårt såkalte opplyste samfunn sett på som fremskritt. Jeg gremmes.

La oss sammen reise oss og ta avstand fra alle de nedbrytende kreftene i vårt samfunn og all forsøplingen som foregår. Det heter: Hva gagner det om du vinner den hele verden, hvis du taper din sjel.

ASTA LARSEN