Det er skremmende når sentrale politikere i et demokratisk land gir uttrykk for en slik ekstrem trangsynthet. Tror virkelig Lysebakken at de voldelige anarkistene vi så i Göteborg ville demonstrert fredelig dersom det ikke hadde vært for det svenske politiet? En slik grenseløs naivitet kan bare ikke godtas fra politikere som forventer å bli tatt på alvor.

Det sentrale spørsmålet er hvorfor Lysebakken har så store problemer med å plassere ansvaret der det åpenbart hører hjemme, nemlig hos de maskerte pøblene? Hvorfor ser han ikke at hans voldelige meddemonstranter slett ikke fører noen kamp for folkestyre og demokrati, men en kamp for mindretallets diktatur. Det handler om mennesker som uten hensyn til de uskyldige som rammes, begir seg ut i en voldsorgie som innerst inne bare er en gigantisk egotripp.

Men Lysebakken er dessverre i godt selskap. I dagene etter Göteborg har vi sett den ene representanten etter den fra nei-siden som tar avstand fra volden, men samtidig kommer med tvetydige kommentarer om politiets rolle. Hva mener Lysebakken politiet skal gjøre når de møter velorganiserte kriminelle pøbler som kaster to kilo tunge brostein med en presisjon og styrke som en militæravdeling, som knuser hele hovedgaten og tenner på møblement? Be dem pent om å slutte? Det er en ting Göteborg-politiet kan kritiseres for, de var nesten like grenseløst naiv som Audun Lysebakken. Det er dessverre ikke mulig å prøve å inngå noen dialog med de kreftene som fikk fritt spillerom i Göteborg. De manglet tåregass, de manglet vannkanoner.

Det vi ikke har fått svar på etter Göteborg er hvorfor maskerte personer fikk adgang til demonstrasjonstogene? Hvorfor hadde ikke aksjonsledelsen noen strategi for å luke ut voldelige elementer fra arrangementene? Dette er sentrale spørsmål som må besvares av Göteborg-aksjonen. De kan umulig være tjent med at voldelige anarkister, også for ettertiden, bruker dem som skalkeskjul.

SIGURD GRYTTEN, LEDER I EUROPABEVEGELSEN