ý Det kan ta en uke og det kan ta fire uker før Zape er i Norge. Dette er en omstendelig prosess, og utleveringsbegjæringen skal innom en god del ledd både her hjemme og i Nederland, sier statsadvokat Walter Wangberg til Bergens Tidende.

Politiinspektør Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt opplyser at annenstyrmannen er siktet etter Straffelovens paragraf 314. Der heter det: «Fører av skip eller vakthavende styrmann som ved sammenstøt eller manøvrering hvorved fare inntrer for noens liv og helse, unnlater å yte den hjelp som trengs ..., straffes med fengsel i inntil 3 år, men inntil 6 år såfremt forbrytelsen har hatt døden til følge».

Bergen forhørsrett behandlet i går saken, men tar først i dag endelig stilling til om det skal utstedes en pågripelsesordre på annenstyrmannen. Han befinner seg fortsatt i Rotterdam.

I dagens BT gikk de etterlattes advokat knallhardt ut mot norsk politi, og hevdet det var en skandale at kun 39-åringen fra Filippinene er siktet etter fisketrålertragedien.

— Kapteinen må ha hørt smellet ulykkesnatten, insisterte Michel Quimbert.

Krogvold tar ikke den kritikken altfor alvorlig.

— Jeg registrer at hele mannskapet sov akterut, mens tråleren traff skipet helt fremme mot baugen. Og dette er altså et stort skip, presiserer politiinspektøren.

SIKTET: Ronnie Zape (t. v.)
Foto: Scanpix