— Jeg har ikke gjort noe ulovlig. Det er masse feil i denne rapporten, sier mannen som hadde ansvaret for driften av Best Sørvis AS. Han var også medeier i selskapet.

— Jeg har heller ikke fått én telefon fra revisor, så jeg har ikke kunnet dokumentere noe som helst, sier han.

Ikke penger til kreditorene

Sotra-selskapet Best Sørvis sto for servering og kiosksalg under Landsskytterstevnet på Os i fjor sommer. Opplegget gikk tilsynelatende bra - helt til regningene skulle betales. I høst oppdaget styret at det på langt nær var penger nok til alle kreditorene. Derfor begjærte styret oppbud (konkurs).

Bostyrer, advokat Kaj Wigum, hyret inn statsautorisert revisor Ragnar Pettersen til å granske økonomien i selskapet. I rapporten påpeker Pettersen en rekke forhold, blant annet disse:

n Kassesaldoen er 0. Årsaken er at en restsaldo på 216.000 kroner - i strid med regnskapsloven - er ført bort som kassadifferanse. Det er ikke gitt noen forklaring på bilaget.

n Det er ikke laget kasseoppgjør eller foretatt opptelling av kontantene i de forskjellige kassene, slik lov og forskrift krever.

n Regnskapsbilagene for kassesalg består av regneark. Her har man forsøkt å oppsummere en omsetning i ettertid. En eller annen har skrevet «...håpløst å finne ut av.» på ett av regnearkene.

n Kontantuttak fra en bankterminal tilknyttet en av kassene var uvanlig stor. Så stor at kassebeholdningen må ha vært rundt 30.000 kroner for at kundene skulle kunne ta ut så mye. Revisor stiller spørsmål ved om bokført kontantomsetning er fullstendig.

n Revisor mener at omsetningen burde vært ca. 860.000 kroner høyere enn det som var bokført i regnskapet.

n En ansatt i en av leverandørene til Best Sørvis innrømmet overfor revisor å ha mottatt svarte penger for arbeid på egen fritid.

n Lønn til flere personer som jobbet på Landsskytterstevnet fremgår ikke av regnskapet. Hvordan er de lønnet, spør revisor.

- Lovbrudd

I konklusjonen slår revisor fast at han fant «rot i regnskapet, svak bilagsdisiplin» og «liten kontroll med pengene». Han fant klare indikasjoner på lovbrudd og «en økonomi i økonomien».

Samlede krav i boet er 1,1 millioner.

Saken skal etterforskes av Fjell og Sund lensmannskontor, ettersom Best Sørvis har kontoradresse på Sotra.