Førstestatsadvokat Walter Wangberg har henlagt saken mot politiadjutant Helge Vigerust ved Hordaland politidistrikt som intet straffbart forhold. Vigerust ble anmeldt til det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (Sefo) for brudd på taushetsplikten i forbindelse med politiets etterforskning av Bergens-advokaten Bjørn Meltzer.

Brutt intern instruks

— Vigerust har brutt en intern instruks om at man ikke skal offentliggjøre innstillinger til statsadvokaten, men å opplyse om at man innstiller på positiv påtaleavgjørelse er ikke taushetsbelagt. Dermed er det ikke straffbart, sier Wangberg.

Vigerust ble anmeldt av advokat John Christian Elden, som representerer Meltzer.

Bakgrunnen for anmeldelsen var en artikkel som sto på trykk i Bergens Tidende 24. mars i fjor. I artikkelen uttaler politiadjutant Helge Vigerust følgende:

«Jeg kan bekrefte at advokat Bjørn Meltzer er siktet i to saker. Jeg har sendt saken over til statsadvokaten med innstilling om positiv påtaleavgjørelse.

— Det betyr at du mener advokaten bør straffes?

— Ja, bekrefter fullmektigen, som ikke ønsker å gå i detalj om noen av sakene»

Brøt taushetsplikt

Meltzer og Elden mener at en eller flere personer i Bergens-politiet brøt taushetsplikten ved å gi BT andre opplysninger i saken.

Advokat John Christian Elden har påklaget Wangbergs henleggelse av saken. Klagen skal behandles av Riksadvokaten.

— Jeg konstaterer at Wangberg fastslår at Vigerust er BTs kilde, og har bedt om å få saksdokumentene for å se hvorfor Wangberg henlegger saken etter bevisets stilling, sier Elden.

Etterforskningen mot Meltzer er avsluttet. Den kjente forsvarsadvokaten ble ilagt en bot på 15 000 kroner for plagsom og skremmende atferd, mens de andre forholdene han var siktet for ble henlagt som intet straffbart forhold. Meltzer har ikke vedtatt boten.

— Jeg tar Wangbergs henleggelse til etterretning, og avventer hva som kommer ut av en eventuell klagerunde, sier politiadjutant Helge Vigerust.