• Fitjar lensmannskontor kan ikke etterforske Geir Sælevik. De er inhabile, mener advokat Arvid Sjødin. - Vi er habile, mener lensmannen, som hevder å ha fått klarsignal fra politimesteren til å etterforske. Det benekter politimesteren.

Bakgrunnen er en anmeldelse fra Geir (46) og Dag Sæleviks (43) mor. Hittil har politiet nektet å fortelle hva de er anmeldt for.

— Alt vi har fått opplyst er at det gjelder et tinglyst dokument, som jeg antar har tilknytning til eiendomstvisten og det sivile søksmålet jeg har anlagt mot familien min, sier Geir Sælevik til BT.

- Bør sendes bort

Det brødrene Sælevik og advokat Arvid Sjødin reagerer mest på, er at det er Fitjar lensmannskontor som skal etterforske anmeldelsen. De mener alle ansatte ved lensmannskontoret er inhabile.

— Fitjar lensmannskontor har vært med på å tilsløre at sex-anmeldelsen mot meg var falske. De har bevisene, sier Sælevik.

Han går nå til kamp for at et annet lensmannskontor skal overta saken.

— Jeg har gitt politiadvokaten klar beskjed om at det aldri blir aktuelt at Fitjar lensmannskontor skal etterforske Geir Sælevik. Anmeldelsen burde vært sendt til behandling i et annet politidistrikt, for eksempel i Stavanger, mener advokat Arvid Sjødin.

Grumset forhold

Bakgrunnen for inhabilitetsinnsigelsen er blant annet følgende:

 • Nåværende lensmann Svein Lunde vitnet selv i Sæleviks erstatningssak som var oppe for retten i november og var den som i sin tid unnlot å registrere Geir Sæleviks motanmeldelse mot sex-anklagene.
 • Politiførstebetjent Egil Espeland, som nå har kalt brødrene Sælevik inn til avhør, tok kontakt med Sæleviks mor da hun ble begjært rettslig avhørt om et videoopptak hvor hun innrømmer at sex-anklagene mot Geir Sælevik var del av en hevnaksjon. Espeland orienterte henne da om straffeansvaret ved å avgi falsk forklaring, på ordre fra lensmannen og påtaleansvarlig politijurist. Da hun ble avhørt på nytt, opprettholdt hun sin tidligere forklaring om at sex-anklagene var troverdige. Sjødin og Sælevik mener politiet dermed ville binde henne opp til sine tidligere forklaringer, selv om politiet satt på bevis om at Sælevik var uskyldig.
 • Politiførstebetjent Jan Henry Halvorsen, som sluttet ved lensmannskontoret like før nyttår, ga i retten klart uttrykk for at han mener det var feil av riksadvokaten å endre henleggelsen mot Sælevik til «intet straffbart forhold».
 • En tidligere lensmann på Fitjar skal ha innrømmet at han på 70- og 80-tallet hadde et intimt forhold til en nær slektning av Sælevik-brødrene. Innrømmelsen er nedtegnet i en rapport fra privatetterforsker Harald Olsen. Lensmannen har likevel benektet forholdet overfor BT. Olsens rapport ble aldri lagt inn i saksdokumentene av lensmannskontoret.

Hevder å ha grønt lys

Lensmann Svein Lunde sier til BT at han ikke anser seg selv eller andre ved lensmannskontoret som inhabile.

— Likevel så jeg det naturlig å orientere politimesteren, ut fra sakens forhistorie. Han ga meg beskjed om at det er vi som skal etterforske anmeldelsen. Det ser jeg på som helt uproblematisk. Vi som jobber her nå har aldri hatt problemer med inhabilitet i forhold til Sæleviks sak. Andre forhold ligger eventuelt så langt tilbake i tid at det er totalt irrelevant å trekke frem nå, sier lensmann Lunde.

Han sier at politiet betrakter anmeldelsen som en helt ny sak, selv om den er del av den mangeårige familiekonflikten.

Går rettens vei

Advokat Sjødin er forundret over at lensmannskontoret erklærer seg habile.

— Det ser jeg på som svært oppsiktsvekkende, sier Sjødin.

Advokaten sier han vil gå til riksadvokaten for å få ut sakspapirene, og at han og Sælevik selv vil etterforske anmeldelsen dersom Fitjar lensmannskontor ikke blir tatt av saken.

— Vi kommer til å gå rettens vei og be om at de involverte forklarer seg i rettslige avhør, og ikke for en inhabil politibetjent, sier Sjødin.

Politiadvokat Øyvind Bore, som er påtaleansvarlig jurist i saken, nektet å svare på spørsmål da BT ringte.

— Jeg snakker ikke med journalister utenom arbeidstiden min, var Bores eneste kommentar.

fakta/Sælevik-saken

 • Geir Sælevik (46) ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og «til det siste». n Også broren Dag ble anmeldt av søsteren ý for vold, tyveri og hærverk.
  1. mai 2001 ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.
  • Geir Sælevik og hans kone krever staten for 3,16 millioner kroner i erstatning og oppreisning, men Sunnhordland tingrett har avvist kravet. Saken er påkjært til Gulating lagmannsretts kjæremålsutvalg.
  NY KAMP FOR SÆLEVIK: Geir Sælevik (bildet) og broren ønsker ikke å bli etterforsket av tjenestefolk fra Fitjar lensmannskontor. De mener de ansatte ved lansmannskontoret er inhabile, og må tas av saken.<p/>ARKIVFOTO: OVE A. OLDERKJÆR