• Før kunne jeg besøke venninner og ta sønnen min med på kino. Nå sitter jeg bare her, sier angstsyke Unni Lunde (39). Fylkeskommunen vil ikke lenger betale drosje.

Alenemoren har slitt med sterk panikkangst siden hun var i begynnelsen av 20-årene. I 1989 fikk hun stønad av trygdekontoret til kjøp av bil. Men angsten gjør at Unni bare kan bruke bilen i nærområdet, eller hvis hun har følge. Nå nekter fylkeskommunen henne drosjekuponger til fritidsreiser fordi hun ikke er fysisk syk.

Vedtaket er anket og blir behandlet mandag.

— Dette viser en skremmende innstilling til mennesker med psykiske lidelser. Unni har et stort behov for drosjetransport, slik at hun ikke blir isolert, sier hennes lege, allmennpraktiker Knut B. Kvist.

Årsaken er de nye tildelingsreglene for Transportordningen for funksjonshemmede som kom 1. januar 2001. Nå er det kun rullestolbrukere, blinde og svaksynte som oppfyller kravene til drosjetransport dersom de har trygdebil fra før.

Viktig for frihetsfølelse

— Jeg tror ikke politikerne som har bestemt dette skjønner hvor alvorlig psykiske lidelser kan være. For meg har kupongene vært min nøkkel til en viss form for frihet. I en drosje kan jeg føle meg trygg, forteller hun.

Det koster henne mye å fortelle sin historie.

Stemmen brister flere ganger, men venninnen Lillian Kibsgaard er med for å gi støtte. Det hjelper.

— Fylkesutvalgets vedtak gir ikke rom for bruk av skjønn overfor psykisk syke. Det viser at dette temaet fortsatt er tabubelagt, sier Unni.

- Forskjellsbehandling

Legen hennes er like opprørt over svaret fra fylkesordføreren.

— Dette er forskjellsbehandling som ikke tjener til noe annet enn å sette de to svake grupper opp mot hverandre, mener Kvist, som er rystet over at det nye regelverket så kategorisk utelukker de psykisk syke.

— Det er gradsforskjeller her, men noen har et spesielt behov for å komme seg ut av leiligheten sin. Det må være mulig å vurdere søknadene individuelt, mener Kvist.

FORTVILET: Unni Lunde forteller at hun er avhengig av drosjekupongene for å ha et sosialt liv. - Jeg tør ikke kjøre bil alene eller ta bussen, sier hun.
FOTO: JAM M. LILLEBØ