Den vestlige verdens sivilisasjon ble 11. september 2001, erklært krig av en gruppe fanatikere som med sin religion som rettesnor og terror som våpen, ønsker flest mulig mennesker i USA og dets allierte tilintetgjort.

Gjennom dette mener de, i sin religiøse og fanatiske fantasitilværelse, selv å oppnå evig lykke. Så brutalt og enkelt kan det sies, så brutalt har vi erfart det, og daglig får vi det på ny bekreftet.

De 5000, eller var det 6000, i gang med sine daglige sivile gjøremål, som ble tatt ut i et inferno av flammer, knust, ja pulverisert av eksplosjoner, styrtende sivile fly og sammenrasende bygninger, var et målrettet, legitimt og vellykket oppdrag sett fra dem som styrer og sympatiserer med disse kreftene.

At det fremdeles er nødvendig å minne noen om dette, er et beklagelig faktum. Av den pågående debatt viser det seg at vi også her i landet har personer, politikere og institusjoner, spesielt på venstresiden i norsk politikk, som unnskylder og aksepterer, ja til og med applauderer disse ugjerningene. Sin vane tro legger de skylden på USA for alt som måtte være galt.

Disse «rettroende» har jo også tidligere vist hva de har stått for og støttet. Stalin, Mao og Pol Pots regimer er noen eksempler, og nå også et fundamentalistisk og undertrykkende regime i Afghanistan, som er skyld i sitt folks fortsatt store lidelse og nød.

Med de aksjoner som nå rettes mot terroristbaser og militære installasjonene, tilhørende et av de regimer som støtter terrorhandlingene mot vår vestlige sivilisasjon, blir det sagt kraftig fra at nok er nok. Andre måter å si dette på er hittil overhørt og ignorert. I denne prosessen kan uskyldige mennesker bli skadet og drept.

Dette blir vi også minnet om av til dels spekulative oppslag i tv og andre media. Det er vondt å se uskyldige og barn lide, men ansvaret må legges der det hører hjemme, nemlig hos fanatikerne og presteskapet som har satt det hele i gang. Det er disse som også har ansvaret for at galskapen og terroren stoppes.

Jeg har tiltro til dem som forsvarer vår sivilisasjon mot terroren og barbariet, at de ikke med hensikt dirigerer sine angrep mot uskyldige sivile mål.

Av Hans Chr. Haaland, Bergen