Det er ikke kommet frem mye nytt under Olsens vitneforklaring i Gulating lagmannsrett i dag.

Statsadvokat Kjelby har brukt hele formiddagen til å påvise motstrid mellom nye forklaringer som Olsen har gitt til politiet, og den versjonen han ga forut for saken i byretten.

Motstrid om mobiler

Motstriden dreier seg blant annet om hvilke personer Olsen hadde kontakt med i månedene før drapet, særlig via hans mange mobiltelefoner.

— Jeg forstår at prøver å ødelegge troverdigheten min, men på den tiden nektet jeg på alt. Nå forteller jeg sannheten. Jeg skjønner ikke vitsen med alt dette her, forklarte Olsen under tredje dag av ankesaken.

- Mislykket torpedo-oppdrag

Olsen, som politiet mener var hjernen bak drapet, har siden i høst hevdet at han bare hadde bedt en av sine medtiltalte om å gi Madsen noen "flatnever", som en tjeneste til en MC-mann i Oslo. Madsen skyldte denne MC-mannen om lag 350.000 kroner, ifølge Olsen.

Inntil sent i høst benektet Olsen ethvert kjennskap til drapet.

AKTOR: Statsadvokat Gert Johan Kjelby.