Barn og unge hindres i å tilegne seg kunnskap ved at de ikke kommer frem til skolen på grunn av veisperringer, fordi skolen er ødelagt av eksplosjoner, eller selvmordsbombere rammer bussene de reiser med. For hver ungdom som fratas håpet om en fremtid, er en fredelig løsning enda lenger unna.

Det finnes regler i krig og konflikt. Disse reglene gjelder for både Israel og de okkuperte og selvstyrte palestinske territoriene. Hver eneste dag opplever sivilbefolkningen i Midtøsten angrep på sin frihet, menneskerettigheter og sin mulighet til å bygge et samfunn der man lever sammen i fred. Livet under en okkupasjonsmakt skal være så trygt og normalt som mulig. Studenter og elever på begge sider skal få undervisning og mulighet til å ta eksamen uten å frykte for sitt liv på skoleveien, i skolen eller i hjemmet.

Røde Kors Ungdom er svært bekymret for de siviles rettigheter i Israel og i de okkuperte og selvstyrte palestinske territoriene. Hver dag er Røde Kors, Røde Halvmåne og Røde Davidsstjerne på plass for å få frem hjelp til dem som lider som følge av konflikten, samtidig som vi hele tiden jobber for å spre kunnskap om og respekt for reglene som gjelder for krig og konflikt. Den jobben krever støtte fra flere.

I dag lever både israelske og palestinske ungdommer i frykt og usikkerhet. De er preget av å leve i en hverdag som i økende grad blir fylt med vold. Angrep på sivilbefolkning er forbudt, enten det utføres av selvmordsbombere eller soldater. Å hindre ungdoms utdannelse er å hindre ungdom en fremtid. Røde Kors Ungdom frykter for konsekvensene når akademikere og studenter blir angrepsmål. De direkte angrepene mot sivilbefolkningen må opphøre umiddelbart. Studenter og skoleelever må ikke være målgruppe for voldelige angrep. Uten kunnskap er det ingenting å bygge en fremtid på.

Unge mennesker, uansett hvor i verden de befinner seg, i Jenin eller på Jessheim, har rett til å komme seg trygt til og fra skolen — og rett til å skaffe seg kunnskap til å bygge en fremtid.

Lars Nehru Sand, leder av Røde Kors Ungdom