Andersland var gruppeleder for Venstre i bystyret fra juni 1999 til juni 2000. Han gikk inn i byrådet med ansvar for kultur og skole, men trakk seg som byråd etter et år etter å ha søkt på eller sondert fire ulike stillinger uten å ha orientert byrådslederen.

Etter tre måneders karantene var han i fjor høst tilbake i bystyret, men gruppelederansvaret overtok han først fra nyttår. Andersland har nå etablert advokatpraksis, og sier dette er hovedgrunnen til at han trekker seg.

— Min nyetablerte advokatpraksis krever mye tid. Det er derfor vanskelig å forene med å være politiker og gruppeleder for Venstre.

Andersland sier han ikke trekker seg ut av alt politisk arbeid. Han gjør gjerne en innsats for Venstre, men da først og fremst i mindre arbeidskrevende sammenhenger.