debattJan-Christian Kolstø,styremedlem i Hordaland og Sogn og Fjordane Amnesty

For det første hevder Hansen at han fikk en telefonisk henvendelse fra en Venstre-representant, noe som for så vidt stemmer. Undertegnede er ansatt som gruppesekretær for Venstres bystyregruppe, men dette bør være av underordnet interesse med tanke på at jeg i telefonen understreket at jeg henvendte meg til ham i kraft av at jeg sitter i styret i Hordaland og Sogn og Fjordane Amnesty som var en av hovedarrangørene bak markeringen onsdag 31. januar. At Hansen trekker frem mitt engasjement i Venstre og at han desperat prøver å slå politisk mynt på dette forholdet, ser jeg som fullstendig absurd og som et tafatt slag i luften.

Videre forsøker Hansen å gi inntrykk av at jeg fremsatte trusler mot ham. Dette vil jeg på det sterkeste avvise. Det er ikke, har aldri vært og kommer heller aldri til å være Amnestys arbeidsmåte å true noen som helst til å undertegne våre appeller eller opprop. Hvilke motiver skulle ligge til grunn for at verdens største menneskerettighetsorganisasjon skulle benytte seg av virkemidler som trusler for å tvinge et av Norges minste politiske partier til å undertegne et opprop, spesielt med tanke på at samtlige andre partier fra Frp til RV valgte å undertegne? Denne påstanden faller på sin egen urimelighet!

Representanten Hansen ble tilbudt å undertegne erklæringen, men avslo fordi PP ifølge Hansen «... har programfestet at vi er mot homofili». Punkt 2 i erklæringen gikk nemlig på å skape et Bergen attraktivt for alle uavhengig av bl.a. hudfarge, religion og seksuell legning.

Til slutt ønsker jeg å legge til at vi ikke må miste fokus på hva som egentlig bør være det viktigste, nemlig kampen mot diskriminering, rasisme og vold, og Amnesty er naturligvis åpen for at alle som ønsker det er med og støtter oss i denne kampen. Det er helt frivillig og opp til hver enkelt å delta i dette arbeidet.