Oppfølgeren 30.9. forteller at kvinnen kollapset i retten etter å ha fått beskjed om at barnevernet vil overta omsorgen for barnet. Riktignok er narkotikaforbrytelser straffbart i Norge — men når det ikke er fungerende rutiner for å håndtere slike tilfeller som dette, er resultatet faktisk tilleggsstraff i form av store psykiske skadevirkninger for de «involverte». Og slik usaklig tilleggsstraff skal vel egentlig ikke praktiseres i rettsstaten Norge ?

MERETE HOEL