KARI PEDERSENkari.pedersen@bt.no Å ha ambulanse på plass i utkantene er noe av fundamentet for at legene i småkommuner kan samarbeide. Ryker ambulansen, ryker legesamarbeidet, heter det i høringsuttalelser fra samtlige Nordhordlandskommuner, Samnanger, Fusa og Ulvik.I Nordhordland deltar legene nå i en felles legevakt stasjonert i Knarvik. Vaktsamarbeidet er et enormt fremskritt, forteller kommunelege 1 i Lindås, Lars K. Lie. Farvel til 50-tallet — Det var som å gå fra 50-tallet til år 2000. Fra doktoren alene på utrykning nattestid med kofferten sin og egen bil til en moderne legestasjon med hjelpepersonale og ambulanse å støtte seg til, forteller Lie.Vaktsamarbeidet har igjen gjort det lettere å rekruttere og holde på legene i Nordhordland. Nå slipper kommunelegene å gå døgnvakt flere ganger i uken på toppen av en full legejobb på dagtid. Men fra Knarvik er det langt til nordsiden av Masfjorden og nordenden av Austrheim. Legevaktsamarbeidet baserer seg derfor på at distriktet har døgnbemannet ambulanser i utkantene, klare til å yte førstehjelp. Den nye ambulanseplanen, som nå har vært til høring, foreslår å halvere tallet på døgnambulanser i Nordhordland. Verst går det utover Masfjorden som i dag har egen ambulanse. Forsvinner den vil det ta 70 minutter før en ambulanse når frem dit.- Blir dette vedtatt er det en fare for at vi må gi opp den felles legevakten, mener kommunelege Lars K. Lie. "Folkets bil" i Samnanger Også det planlagte legevaktsamarbeidet mellom Samnanger og Fusa står i fare med den nye ambulanseplanen, påpeker Marit Aksnes Aase, ordfører i Samnanger. Samnanger er blant de kommunene som kommer dårligst ut med den nye ambulanseplanen. Egen ambulanse i både Fusa og Samnanger er en forutsetning for vaktsamarbeidet, som etter planen skal trå i kraft fra i sommer.I Samanger har ambulanseplanen vakt sterke reaksjoner. Røde Kors-ambulansen er "folket i Samnanger sin bil" innkjøpt og utstyrt med innsamlede penger.Ifølge ambulanseplanen skal en ambulanse parkert ved Kvisti Bru betjene både Samanger og Osterøy. Men på Osterøy protesteres det høylytt mot å flytte bilen fra Lonevåg til Kvisti, en avstand på 15 kilometer på dårlige veier. - Økt utrygghet I indre Hordaland vil ambulanseplanen gjør det utrygt å innføre legevaktsamarbeidet, mener rådmann Oddrun Godejord i Ulvik. Planen er å la legene i Ulvik, Granvin, Voss, Vaksdal og Kvam samarbeide og plassere legevakten nattestid på Voss.- Ulvik mister altså både vakthavende lege og ambulanse. Dette er klart å oppfatte som økt utrygghet for innbyggerne, skriver rådmann og kommunelege 1, Unni Solem Bilsbak i en uttalelse til fylkeskommunen.