Assisterende divisjonssjef på Haukeland sykehus, Lars Arnestad, sier til Kystradioen at han vil møte kommunene før jul.

En ekstra stasjon på Rong vil koste rundt fire millioner kroner i året. Han er likevel villig til å justere de planer som er lagt frem. Grunnen til de sterke reaksjonene i region vest er at den fylkeskommunale ambulanseplanen ikke er fulgt opp av staten som har ansvaret for driften etter nyttår.