«Glemt og anonymisert» er hans forståelige karakteristikk av hennes ettermæle i dag. Men hun ikke helt glemt!

Hver forsommer i ca. 10 år har «Ambrosia Tønnesens Mindeløp» vært arrangert — på Minde. I mange år hadde det form som et løp rundt Kristianborgvannet, men har nå fått formen som et «Fjeldløp til Ambrosia Tønnesens Minde» med rute Nattlandsfjellet - Nubbevannet - Montana. Deltakerne er kvinner. De praktiske løpsfunksjonærene er menn i staselig antrekk som blant annet tar imot løpsdeltakerne med forpleining underveis og ved kryssing av målsnoren.

Arrangør for løpet er «Øvre Falsens veg, Øvre Finnbergåsen og Øvre Svanevigs veg Forening til Beboernes Velbefindende.» Og etter den fysiske markeringen av minnet til billedkunstneren, fortsetter arrangementet med sosialt samvær og blant annet fokus på Ambrosias liv og virke.

RUTH BRUDVIK,

MINDE