NTB

Prisen er en ærespris fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og består av et diplom, et trykk av billedkunstner Rolf Nerli, samt 10.000 kroner.

Instituttet mener Ambjørnsen har medvirket til å skape "et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem."

Skuespiller Per Christian Ellefsen, som spiller Elling i kino-filmen, mottok prisen på vegne av forfatteren.

Jonas-prisen går til en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme opplysning om funksjonshemmede og funksjonsdiskriminerte i samfunnet. Tidligere prisvinnere er blant annet Finn Carling, Ellen Horn, Høvikodden kunstsenter og Sissel Benneche Osvold.