Den er interessant og har spennende visjoner for Bergens store, nye utviklingsområde. Dessverre er utstillingen altfor bortgjemt. Det er nedlagt mye kreativt og spennende arbeid i løsningene som hadde fortjent et mye større publikum enn de få som finner veien til denne.

Et par forslag i denne anledningen. Gjør mer for at konkurransen og planene blir kjent og gjør det litt lettere å finne utstillingen. Dette kan gjøres med enkle midler, eventuelt i kombinasjon med en forlenget utstillingsperiode. Hva med å få til en bred debatt sammen med byens aviser. Utkastene er omtalt, men kunne vært presentert på en langt bredere måte i pressen. F.eks. kunne en løftet debatten gjennom en liten «føljetong» med reportasjer og innlegg. Jan Nyberg utfordrer i torsdagens BT til en debatt som bør få fortsette lenge etter at resultatene av Idékonkurransen foreligger.

Noen spørsmål reises når en ser utstillingen og programmet for konkurransen. Hva er kommunens ambisjoner og ønsker med dette og hva er det grunn til å tro kommer ut av den? Etter min oppfatning bør kommunen som initiativtaker legge langt bedre til rette for at flere mennesker med engasjement for byen og utviklingen av denne ser utstillingen og deltar i debatten. Utviklingen av Lungegårdsvannet kan bli et av de mest spennende utviklingsprosjekter i Norden på mange år. Det er unikt at en helt ny bydel kan planlegges med tilnærmet blanke ark nesten helt i sentrum. Dette gir fantastiske muligheter og er viktig for Bergen og oss som bor her.

I invitasjonen til Idékonkurransen fremgår jurysammensetningen. Denne er, med ett hederlig unntak, kommunens fagelite og arkitekter. Dyktige personer alle, men med en slik skjev sammensetning savnes representanter som kan tilføre vesentlige dimensjoner i vurderingen. Hvem skal representere bergenserne og deres visjoner og engasjement for byen. Hvem skal bygge, finansiere og etablere arbeidsplassene i denne nye bydelen? Hvem har den internasjonale tyngde som Jan Nyberg etterlyser? Burde ikke noen andre hatt en plass rundt bordet? En skarve protokoll for merknader fremlagt i utstillingslokalet dekker ikke dette!

Juryen bør åpenbart ha en annen og mer mangfoldig sammensetning. Dette er for viktig for Bergen til at det kan vurderes av en så smal gruppe. Vår nye byrådsledelse bør umiddelbart rette opp dette, eller om det ikke formelt kan gjøres siden det kommer i ettertid, sørge for et bredt sammensatt høringsorgan som kan gi synspunkter før juryen trekker konklusjoner.

Vi fortjener at dette viktige arbeidet ikke glipper nå og havner i en skuff på planavdelingen. Byen fortjener at noen kraner reiser seg i området og peker fremover. Dette krever en bred forankring av ideene fra konkurransen.

Til slutt en oppfordring til engasjerte bergensere. Legg søndagsturen til de nye promenadene rundt Lungegårdsvannet, besøk utstillingen og ta med visjonene fra denne opp i høyden til Bellevue eller Knatten. Du vil se et unikt nytt byområde utvikle seg. Jeg har prøvd og det er verdt turen!

Av Hans Krossøy