Etter min oppfatning viser dette først og fremst at saken ikke er forberedt godt nok for bystyret, eller at bystyret ikke er det rette beslutningsorgan for alle saker.

At man har satt seg i hodet at fengselet er egnet som vitensenter, må bero enten på manglende kunnskaper eller manglende ambisjoner på vegne av byen. Det er vel heller ikke å vente at et travelt forum som i det ene øyeblikket skal ta stilling til om en sykehjemsplass eller en skole skal nedlegges, i det neste skal kunne ha gjort grundige overveielser om hva som er utviklende for byen.

Et vitensenter kan spesielt for Bergens del ha store positive ringvirkninger, blant annet fordi vi ikke har en eneste familieattraksjon av internasjonal klasse. En slik attraksjon trenger blant annet langt større arealer enn man har i fengselet, samt en klar, tematisk grunnprofil som kan skille det i ut i konkurranse med andre. Etter min oppfatning har Bergen minst tre muligheter for å kunne skape moderne attraksjoner som ingen andre byer ville kunne matche, og som kan løfte byen videre:

  1. Rådhuskvartalet med fengselet som et stort og helhetlig område for temaene brann, offentlig forvaltning, krim og lov og rett (et moderne retts-«museum» i fengselet er ett av ytterst få bruksområder fengselet egner seg for. Ikke minst tematisk).
  1. Bergen Kino med Sentralbadet og aksen videre mot TV 2 og Verftet blant annet som opplevelsessenter for film, tv og moderne medier (ref. blant annet Museum of The Moving Image), og
  1. et vitensenter med arealer på min i mum 4.000 kvm med beliggenhet ved sjø. At fengselet er i minste laget bekreftes nå også av Norges Forskningsråds vitensenterutvalg som stiller prefererte krav om minimum ca. 4.000 kvm for vitensentre som skal ha muligheter for å få regional status og dermed for at senteret skal kunne få statlig støtte. Fengselet har kun ca. 1200 kvm. Vitensenterutvalget skal allerede 12. august ta avgjørelser som vil legge viktige føringer for hvilke vitensentre Norge skal satse på. Det vil derfor tjene Bergen snarest å løfte blikket og signalisere av vi ønsker å gjøre mer for statens vitensentersatsing enn noen annen by. Hvis ikke kan vi risikere at den kommende europeiske kulturbyen Stavanger med blant annet oljemuseet kan stikke av med denne statusen, og at vi kan sitte igjen med et putlete vitensenter.

Et vitensenter i Norges nest største by — som stat, kommune og fylkeskommune i tillegg kan ha interesse av å satse store summer på - bør som utgangspunkt ha ambisjoner, arealer og utviklingsmuligheter som også går langt utover vitensenterutvalgets minste krav, og ikke motsatt.

I en by der tradisjonelle næringer bygges ned, må man satse på nye. Bergen har helt spesielle muligheter for å lykkes med kultur, opplevelser og reiseliv, og vi vil være avhengige av å satse langt større og friskere på dette for å sikre og skape nye arbeidsplasser.

Ved å satse på fengselet som arena for et vitensenter, ville vi gjøre byen minst to bjørnetjenester: Vi ville både ødelegge mulighetene for å skape noe helhetlig og helt unikt i Rådhuskvartalet, og vi ville skusle bort det potensial et vitensenter kan ha for byen.

Vi bør derfor ikke tillate at våre lokalpolitikere i mangel av kunnskap og engasjement reduserer den betydning et vitensenter kan ha for Bergen. Et vitensenter kan bli et fantastisk tilskudd til byen både for oss som bor her og for tilreisende, og må ikke bli offer for tilfeldig og stemoderlig behandling.

Av Steinar Kristoffersen