Her skriver Hay-Campell at det fremkommer en del uriktige opplysninger i min artikkel. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for denne påstanden. På ett punkt viser det seg imidlertid at informasjonen ikke var korrekt. BT skrev 7. september at det ikke var sluppet ut technetium siden høsten 2001. Dette var basert på opplysninger avisen fikk skriftlig av British Nuclear Fuels Ltd (BNFL). Som det er fremkommet i senere oppslag i BT, viste denne informasjonen fra BNFL seg å være feil.

Ambassaden beklager at den ikke ble forespurt før artikkelen kom på trykk. Jeg tar det til etterretning at ambassaden ønsker å kvalitetssikre informasjon BT innhenter fra Sellafield-anleggets eier. Når det gjelder tittelen «Atomutslipp i tolvte time», er den etter min oppfatning en dekkende beskrivelse, ettersom den britiske regjering i løpet av svært kort tid avgjør om Sellafield-anleggets eier skal pålegges nye utslippsrestriksjoner. At avgjørelsen er nær forestående, skriver også miljøvernminister Michael Meacher i et brev datert 12. september til sin norske kollega Børge Brende. At ambassaden kaller de siste utslippene for «rutineutslipp», rokker ikke ved det faktum BT omtalte, nemlig at utslippene utløste sterke reaksjoner hos norske miljømyndigheter.

ATLE ANDERSSON, JOURNALIST BERGENS TIDENDE