Bra for tannlegen, han/hun blir ikke så forgiftet ved utboring av en liten og nedslitt fylling som en stor. Hvor er det blitt av materialet som er slitt bort? Halvparten er kvikksølv. Kvikksølv er et tungmetall og et av de farligste giftstoffene som finnes.

Barn og gravide advares mot bruk av amalgam. Hva med unge kvinner? Skal fremtidige mødre fylle munnen med denne giften? En stor amalgamfylling kan veie 1,5 gram, det er mange som har mer enn 5 gram kvikksølv i munnen sin, det lekker ut, litt etter litt! Tannlegen mener visst at dette er i orden. Du må levere det gamle termometeret ditt som spesialavfall, et slikt termometer er veldig farlig! Ikke spytt i vasken når du er hos tannlegen, du kan forurense miljøet, hva med ditt «indre miljø»?

Hvis amalgam ikke er farlig, hvorfor blir da barn og gravide advart? Hvis amalgam er farlig, hvordan kan da våre helsemyndigheter anbefale voksne ikke-gravide mennesker å bruke det? Hvor er logikken?

Gull og andre metaller bør ikke brukes som tannrestaureringsmaterialer. Kompositter (plast) er veldig bra dersom tannlegen har kunnskaper til å velge riktig sort og til å gjøre et skikkelig arbeid. Porselen er bra for mange – og holdbart, men det er dessverre dyrt.

Hvordan jeg hadde hatt det nå, jeg som har MS, uten å ha fått sanert min amalgam på riktig måte, tør jeg nesten ikke å tenke på!

Ønskes mer info så kontakt: Forbundet Tenner og Helse tlf. 69 80 99 02 eller www.tenneroghelse.no

KAJ STRØMMEN, LEDER FORBUNDET TENNER OG HELSE AVD HORDALAND MED BERGEN