Blant annet skal disse studentene representere et problem i undervisningen på høyere nivå. Lønning er inne på et alvorlig problem, men han stiller feil diagnose, og foreskriver feil medisin.Jeg har undervist på Universitetet i flere år. En av de største problemene i undervisningen har alltid vært å plukke av studentene unoter de har lært seg på videregående skole. Problemet er imidlertid ikke at de har fått dårlige karakterer, men at de er blitt for flinke til å pugge og ikke har lært å tenke. Jeg foretrekker en student med dårlige karakterer, men som har beholdt evnen til kritisk og kreativ tenkning, fremfor en student som har gode karakterer fordi han/hun har lært seg å reprodusere pensum. Av Bjarne Vandeskog,stipendiatInstitutt for Sosialantropologi, UiB