En time til halvannen før avgang settes motorene i gang, og en sky av svart røyk velter opp og innover byen, som blir totalt nedsotet med alvorlige følger for alle.

Jeg skulle ikke ha snakket om dette dersom det var en tilstand det ikke kunne gjøres noe med, men det er ikke tilfelle. En ganske enkel ombygging av motorene og ekstra skrapefjær på sylindrene ville ta vare på det meste av denne alvorlige forurensing. Dessuten finnes også et dansk firma som leverer og monterer et meget effektivt nytt filter, som svært mange rederier nå utsyrer sine skip med.

Forskjellen på de mange skip som anløper Bergen ang. forurensing er selvsagt variabel, men at MS «Jupiter» stiller i en særklasse, er uomtvistelig. Jeg har i hele sommer betraktet de forskjellige, til dels meget store skip som har vært i Bergen havn, og at ikke havneledelsen har reagert tidligere er meget forunderlig, og jeg forventer en reaksjon.

HANS ERIK GJØVAAG