Gruppen har gitt meg trøst og støtte i vanskelige tider og jeg vil takke hver og en for god hjelp. Likeså vil jeg takke kontoret som distribuerer hjemmesykepleierne i Solliengruppen.

Pleierne har altfor mange arbeidsoppgaver og de bevilgende myndigheter bør se på lønnsforholdene til den enkelte. Kjære alle i gruppen: Det er et lyspunkt i tilværelsen når dere kommer innom, Dere gjør en flot og verdifull jobb.

RUTH BJØRGAAS