Det er ikke-eksisterende i helgene, få eller ingen kveldsruter og for lange og ujevne intervaller mellom rutene på dagtid. I tillegg er reisetidene blitt for lang på grunn av alle omveier som kjøres for å dekke flest mulige ruter med færrest mulige busser og avganger.

Også det at en «alltid» må bytte buss underveis, i all slags vær, virker negativt. Hvor er f.eks. busskur og ruteopplysninger på stoppestedene utenfor stamrutene

TIDLIGERE KOLLEKTIVREISENDE