Frp ønsker seg et kvalitativt godt bussbasert kollektivsystem i Bergen. Det vil uten tvil være det som tjener alle bergensere best. Et system som ikke bare blir et langt rimeligere alternativ, men også et bedret tilbud for dem som ikke bor i område Nesttun/Flesland. Konsekvensutredningen for bybanen som ble presentert i juli 1999 bekrefter at investeringer i fremkommelighetstiltak for et bussbasert kollektivsystem har en mye høyere samfunnsøkonomisk verdi enn bybanealternativene.

Det er ikke slik at alle biler som kommer inn fra områdene rundt Bergen skal til sentrum, det er heller ikke slik at de alle skal til et område som betjenes av en bybane. Det er heller ikke slik at alle bussene skal til sentrum. Det er også slik at den planlagte skinnegangen ikke lenger skal passere Haukeland sykehus. Dermed vil banen være uaktuell for enda flere arbeidsplasser. Rambøl viser til prognoser hvor Bergen kan forvente seg en trafikkøkning på 30 prosent. Skulle disse prognoser være riktig, så er det viktig at Bergen hurtigst mulig få på plass Ringvei vest og Ringvei øst. Bergen trenger et veisystem som letter de trafikale problemene.

Bergen trenger transportkorridorer som gir næringsutvikling. Bergen trenger et kvalitativt godt bussbasert kollektivsystem. Bergen trenger ingen bybane. Å si nei til å bruke 2,5 milliarder bompengekroner på en Bybane fra sentrum til Flesland er ansvarlig politikk.

LIV RØSSLAND,GRUPPELEDER BYSTYREGRUPPEN BERGEN FRP