Jeg beklager at Ut Mot Havet sin sekretær finner det mer hensiktsmessig å komme med karakteristikker av meg og hentydninger om mine motiver enn å argumentere for sin sak. De som kjenner meg vet at jeg ikke er redd for å si min mening, verken overfor Bergen kommune, Høyre eller andre. Og jeg kan, ærlig og oppriktig, ikke se noen argumenter som taler for at Norge skal bruke 100-300 millioner kroner i dag på en alternativ seilingsled for cruisetrafikken til Bergen. Ut Mot Havet bør heller prøve å overbevise meg om det motsatte på en saklig måte. Jeg lar meg ikke kneble av personlige angrep.

Jeg kjenner utmerket godt historien bak byggingen av Askøybrua. Og jeg vet utmerket godt at det ble krevd og lovet en alternativ seilingsled på grunn av oljeplattformene og alt som foregikk på verftene i Puddefjorden. Det er bare for sekretæren å lese det han selv har signert, så ser han at det var plattformene og verftenes skjebne som gjorde at kravet om over 100 meter fri seilingshøyde kom frem. Men i løpet av de siste 25 årene har mye skjedd, og andre får argumentere om det er nødvendig å bygge en ny led for å gjenopprette verftsindustrien i Puddefjorden. Det er mulig en slik satsing kan forsvares, og det er mulig at løftene som ble gitt før broen ble bygget også bør holdes — for enhver pris.

Kystverket i Haugesund gjennomfører en konsekvensanalyse som også vil se på kost/nytteeffekten av en alternativ seilingsled. Det vil da raskt åpenbare seg at det pr. i dag slett ikke vil være kommersielt fornuftig å bruke mellom 100 og 300 millioner kroner for at cruiseskipene skal få en alternativ led.

En rekke ledende fagpersoner i cruisemiljøet er enig om at det er kommersielt uinteressant for cruiseindustrien om en alternativ seilingsled bygges eller ikke. Dette synet er også alminnelig kjent både for Bergen kommune ved byrådet og Bergen Reiselivslag. Spør et hvilket som helst cruiserederi om det er i deres tanker å sette et skip som tar mye over 3000 passasjerer inn i cruise til Vestlandet. Det er det ikke. Beviset for det er de skipene som bygges i Finland og Italia i dag. Hvis rederiene hadde tenkt å sette disse skipene inn i trafikk på Vestlandet, og da selvsagt inkludert Bergen, hadde de sørget for at de ikke ble høyere enn 63 meter - så stor tiltro til cruiserederienes dyktighet bør også vi bergensere ha.

Se på Cunard: De nedla et meget grundig arbeid før «Queen Mary 2» (QM2) ble kontrahert. Også fri seilingshøyde ble vurdert. Resultatet er at verdens største cruiseskip kommer til Bergen 17. juli 2004.

Sekretæren i Ut Mot Havet gjør et poeng av at broen inn til Vancouver kan underseiles av skip med høyde på inntil 66 meter på grunn av tidevannsforskjeller. Da QM2 ble forsøkt planlagt å seile inn til Vancouver viste det seg umulig i praksis. Planleggerne måtte melde pass da tidspunktene ikke passet. Men brukes tidevannstabellen kan også Voyager-klassen i teorien komme til Bergen, f.eks. den 15. juni i år. Med litt godvilje kan skipene smette under broen ved firetiden om morgenen og ut igjen i halv sekstiden om ettermiddagen.

Jeg blir også beskyldt for direkte feilinformasjon. Jeg farer selvsagt ikke med løgn. Spør havnesjefen i Stavanger hvor mange skip på over 300 meters lengde som kan anløpe Stavanger samtidig. Svaret hans vil ikke overraske meg.

Mitt råd til fiskeriministeren vil fortsatt være: Bruk pengene på noe mer lønnsomt enn å sprenge ut en alternativ seilingsled for cruisetrafikken. Gi eventuelt Bergen Havn plaster på såret ved å legge forholdene enda bedre til rette for cruiseskipene, dersom ikke andre argumenter finnes. Hva med å overlate Skolten til cruiseskipene? Hvis det viser seg om f.eks. 30 år at det er lønnsomt å bruke flere hundre millioner kroner på en alternativ seilingsled for cruiseskipene kan en jo komme tilbake til det.

Mitt motiv for å råde fiskeriministeren til å holde på lommeboken trekkes i tvil. Jeg skal visstnok ha en skjult agenda. Hvilken agenda tror Ut Mot Havets sekretær at jeg har? Er det i patriotismens brunst at en kaster all saklighet over bord og langt ut mot havet?

Morten Kinn, formann Bergenhus Høyre