Hun peker på at norsk industri i stadig større grad blir utsatt for konkurranse, samtidig som den selv fritt kan konkurrere på enkelte internasjonale markeder. Disse markedene er helt sentrale for deler av norsk industri i deres kamp for å sikre inntekter. Dessverre svekkes for tiden norsk industris konkurranseevne, pga. av høye produksjonskostnader, som bl.a. er bundet til høye lønnskostnader, høy rente og høy kronekurs.

Himle taler varmt for økt demokrati på lokalt nivå, noe som alle kan være enige i er viktig for et levende sivilt samfunn og demokrati. Viktig er det også å sikre arbeidsplasser og en økonomi som er med på gjøre et levende demokrati sterkt.

Himle foreslår at Norge ikke fornyer sin tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Dette i en tid da EU forbereder seg til en stor utvidelse, med opp til ti nye medlemmer, og potensielle markeder for norsk industri.

Norge kan velge enten å arbeide mot eller med det internasjonale samfunn og markedskrefter, men jeg er ikke overbevist om at det første alternativet, å fjerne den gode adgangen norsk industri har til sitt største marked, vil være en god måte å sikre norske arbeidsplasser og økonomi.

KRISTOFFER HAMMER, BRUSSEL