Billetteringssystemet, som er den enkeltfaktor som mest bidrar til å forsinke trafikkavviklingen, er det fylkeskommunen som har tvunget på selskapet. Samferdselssjefen ville så gjerne ha et system for elektronisk registering av passasjerer slik at han kunne få bedre planleggingsdata. Fylkestinget bevilget diverse hundretusener til innkjøp av apparater med blinkende lys som sier «pip». Hva fylkeskommunen gjør med sine data vet ingen.

Resten av elendigheten må Gaia ta på egen kappe. Først og fremst må selskapet tas ansvar for at det trykker villedende rutehefter. I gjeldende rute som trådte i kraft 18.2.2002 er linje 525 fra Hjellstad kl. 06.55 angitt med en E. E står for ekspressbuss, en buss som går direkte fra endestopp til endestopp uten at passasjerene må bytte. Det ble derfor en smule misstemning da passasjerene på denne bussen ble bedt om å bytte buss i Birkelandsskiftet om morgenen tirsdag 18.2. Bytte av buss var ikke angitt i ruten. At bussen videre var sen er det ingen grunn til å rippe opp i her. Den var bare ti minutter etter ruten ved Bystasjonen.

Busspassasjerer flest er flegmatiske mennesker som er vant til å tåle mye. Men jeg er ikke uten videre villig til å tåle direkte villedende informasjon fra selskapet i ruteheftet. Det er rimelig å spørre direktør Buanes om Gaia bevisst har ført opp villedende informasjon i ruten for å forhindre protester. Ettersom kvaliteten på busstilbudet har dalt proporsjonalt med at selskapet er blitt større er min tillit til selskapet blitt så tynnslitt at jeg ikke tar det for gitt at Gaia snakker sant når det markedsfører sine ruteomlegginger.

Jeg begynner også å tvile på om Gaia har den nødvendige kompetanse til å planlegge bussruter i en så trafikalt komplisert kommune som Bergen. Ideen om å kjøre busser fra Øyjorden til Birkelandsskiftet gjennom sentrum og Fyllingsdalen og samtidig ha faste rutetider, vitner om begrenset kunnskap om forholdet mellom tid, rom og kundetilgang. Nå har da også Gaia kastet inn håndkleet. Linje 30, ringbussen Sentrum-Nesttun-Oasen er lagt ned og erstattet med to pendelbusser som skal møtes i Birkelandsskiftet. På samme klokkeslett. Men uten å korrespondere. Ettersom de to linje 30-bussene aldri noensinne har møttes på det tidspunkt som er angitt i ruteheftet er endringen ikke uventet. Men den fører til at det ikke lenger går buss i rute fra de ytre delene av Ytrebygda til bydelssenteret på Sandsli.

Linje 525 korresponderer heller ikke med noen busser i Birkelandsskiftet lenger. Dette forhindrer ikke at Gaia lar denne bussen vente i fem minutter der. Hvorfor, vet bare direktør Buanes. Han kan sikkert gi meg et svar.

Av Pål H. Bakka,

Hjellestad