Vi som arbeider med reaksjoner fra lyttere og seere oppdager et ekte engasjement i slike saker. De siste dagene har det vært mange reaksjoner på et program de fleste synes å sette stor pris på. «Nytt på nytt» treffer folk hjemme, men deres behandling av kongehuset er det mange som hisser seg opp over. Den gjentatte latterliggjøring av Ari Behn er det mange som synes går over streken. Programmet går heller ikke av veien for å ta andre i kongehuset med en klype humor.

En skulle tro at det vesentlig er eldre mennesker som reagerer. De har opplevd kongehuset som samlende nasjonalt symbol i krisetider for folket vårt. Men det er ikke bare de eldre som synes kongehuset skal behandles med varsomhet. Det er en rekke yngre mennesker som mener vi her har å gjøre med kulturelle og nasjonale symboler som ikke bør devalueres gjennom latterfremkallende replikker.

«Åpen post» sier de styrer unna temaer som blasfemi og kvinner/kropp. «Nytt på nytt» burde kanskje adoptere denne listen — og vurdere om ikke sider ved kongehuset burde stå der også. Behandlingen av Ari Behn blir av mange oppfattet som mobbing. Han er ikke lenger helt som Ola og Kari, og da rammer mobbingen indirekte den kongelige familie han er på vei inn i. Dette bør redaksjonen merke seg.

Vi setter humor høyt, men denne kommentaren og disse råd er faktisk avgitt i stort alvor.

GEIR MAGNUS NYBORG,

KRISTELIG KRINGKASTINGSLAG