Det blir bedt om et minutts stillhet klokken 12 for å hedre guttens minne og vise holdning mot rasisme og nynazisme. Flagget skal stå på halv stang til begravelsen er over.

Utdanningsminister Trond Giske og leder av Kommunenes Sentralforbund Halvdan Skard ber samtidig skolene vie arbeidet mot vold og rasisme spesiell oppmerksomhet den dagen.