Det faktiske forhold er at Ålvik Arbeiderlag ba om et kort møte med fylkespartileder Ranveig Frøiland. Vi ønsket å få drahjelp av fylkespartiet til å få på plass en arbeidsgruppe som skal arbeide med tiltak for Ålvik, Kvam og Hardanger. Møtet kom i stand på kort varsel og det var praktisk å avholde dette like etter nominasjonsmøtet, ettersom Frøiland og jeg var i Bergen likevel. Påstandene om at noen ikke var invitert på grunn av misnøye med nominasjonsresultatet, har ikke noe med virkeligheten å gjøre.

I dette korte møtet 10. desember deltok lokale politikere sammen med leder og nestleder i fylkespartiet og det er stort sett de samme personene som skal utgjøre en arbeidsgruppe for regionen. Her er det helt selvsagt at vi må invitere og benytte de sentrale stortingsrepresentantene der det er nødvendig, og dette har vi lang tradisjon for i Arbeiderpartiet. Vi arbeider også med å holde et lokalt folkemøte i januar der våre stortingsrepresentanter må ha en sentral rolle.

Jeg velger å tolke innslaget i Bergens Tidende som et tegn på at vi har både stortingsrepresentant og rådgiver som renner over av iver etter å bidra til en positiv utvikling for Ålvik. Det er likevel greit å minne om at det bør tas utgangspunkt i det lokale initiativet og behovet. Innslaget i BT var uansett ikke til fordel for saken eller partiet!

Ta gjerne kontakt med partikontoret dersom man ønsker informasjon om en sak. Vi har en utmerket organisasjon som er til for å bli brukt, og det var naturligvis denne Ålvik Arbeiderlag benyttet for å fremme sin sak.

Bemanningsreduksjonen ved Bjølvefossen er så dramatisk for lokalmiljøet at vi heretter må bruke alle krefter på positive tiltak og riktig informasjon. Posisjoner og mediekontakt er det mange som er opptatt av, men jeg vil absolutt avvise påstanden i Bergens Tidende om at jeg sitter i styret i Bjølvefossen!

ASTRID KRISTIN SELSVOLD, STYREMEDLEM I ÅLVIK ARBEIDERLAG, KVAM AP OG HORDALAND AP