— Golfklubben er eit idrettslag, men kan også sjåast på som ein sosial selskapsklubb for vaksne med stort arealbehov, sa Haakon Aase frå RV i kommunestyret.