Avgiftsreduksjoner på alkohol har det vært talt om i lang tid. Så synte budsjettet at det ikke ble reduksjoner, men en liten økning på 2,2 prosent. Med det varte ikke lenge før en fikk de første kommentarene. Det ble straks synt til grensehandelen og de tragiske hendelsene med metanol. Nå måtte avgiftene reduseres. Vi måtte få svenske priser på alkohol her i landet.

Det er leit at dette med metanolblandet sprit blir gjort til et argument for billigere alkohol. En kan spørre om det ikke er de siste tiders liberalisering av alkoholomsetningen og holdninger, er årsak til at ungdom skaffer seg alkohol, også på ulovlig måte. Både unge og eldre blir stadig minnet om at alkohol hører til det gode liv. Når vi også vet at alkohol er innfallsvinkelen til narkotika, skulle det være naturlig at rop om billigere alkohol ble dempet.

En kommer i tanken på en undersøkelse for et par år siden at bare fem prosent av de spurte ønsket lavere avgifter på alkohol, det kan således ikke være et så påtrengende ønske som mange politikere gir uttrykk for. Det var andre avgifter som var ønsket redusert.

Vi har lest i mediene at Frp og Ap i en paneldebatt talte om at nå måtte det solide reduksjoner til, ja, det ble sagt at når avgiftene settes ned, så la oss gjøre det i store jafs. Litt mer underlig var det at en statssekretær som var med i paneldebatten også sa at det var et åpenbart behov for å redusere alkoholavgiftene ytterligere. Det vil være liten tvil om at slike uttalelser fra regjeringshold vil bli utnyttet av opposisjonen.

I den omtalte paneldebatten var det Sp og SV som forsvarte det norske avgiftsnivået. De viste til sammenhengen mellom pris, tilgjengelighet og forbruk. De minnet om at spritsmugling må ses på som kriminalitet og må behandles deretter.

En kan undre seg mye over at politikere som stadig har meninger om grensehandel, smugling og billig alkohol, ikke mer kommer inn på årsak og virkning. Det er rart at politikere som en har grunn til å regne med vet om forholdet mellom tilgang, forbruk og skadeomfang av ulik art, ikke legger mer vekt på slike forhold når alkoholpolitikken blir drøftet. Når en hører de mange kommentarer om manglende midler til skole, eldre og syke i det framlagte budsjettet, skulle en vente at de samme var opptatt av konsekvensene av et større forbruk av alkohol.

OSVALD NORDHAUG