Partiet som er tuftet på den liberalistiske ideologi etter Adam Smith, partiet som er motstandere av en sterk stat og i alle fall at staten skal være en stor aktør i næringslivet, eller at de skal involvere seg i det hele tatt. Det er dette partiet, med et liberalistisk program basert på de prinsipper nevnt ovenfor, som på sitt landsmøte vedtok at det skulle opprettes et statlig fond for å øke statens eierskap i næringslivet. Det må ha vært litt av et nachspiel de hadde, delegatene, siden de klarte å vedta en resolusjon som går fullstendig imot partiets program. At Carl I. Hagen regelrett truet landsmøtet fra talerstolen kan jo være en del av forklaringen, men det finnes ikke et eneste parti i Norge der lederen kan endre partiets politikk fullstendig på et landsmøte og slippe unna med det. Det er ikke bare en politisk helomvending, men en dobbel salto med skru, og bekrefter at Carl I. Hagen ikke er en partileder, men en partieier. Frp er blitt like uforutsigbart som bergensværet en julidag, du aner fred og ingen fare, men plutselig faller himmelen ned i hodet på deg.

Den som kanskje har beskrevet Frps drivende prinsipp best, er partiets generalsekretær Geir Mo da han til Nettavisen i forbindelse med et innvandringsutspill uttalte: «Det ligger ingen tanke bak, vi griper fatt i de politiske sakene som er i vinden». Det som nå om dagen ligger i vinden, er industridød og Hagen benytter anledningen til å kaste oljepenger på problemet. Men i Dagens Næringsliv 31.08.2000 sa Hagen om sin skjødesløse omgang med oljefondet: «Vi får kanskje noen færre i det vi kaller konkurranseutsatte bedrifter. So what?». Jeg synes Hagen kan spare oss for sine krokodilletårer på næringslivets vegne. Hadde han fått gjennomslag for sin uansvarlige politikk, ville dagens industridød bare vært for peanøtter å regne, og Hagen hadde måttet bite i det sure Frp-eplet sitt. Dette blånekter selvfølgelig Carl I. Hagen for, og fortsetter nok også i fremtiden sin dans rundt Nordsjøens gullkalv, og kaster penger på problemer omtrent før de rekker å oppstå. Det er også lite som tyder på at Carl I. Hagen i fremtiden kommer til å bry seg med hva som står i programmet han er valgt på. Det eneste prinsipp Frp styrer etter er meningsmålinger, og deres eneste ideologi er populisme.

Haakon Alexander S. Thuestad

AU-Medlem Bergens Unge Høyre