Slik lønnes et uregjerlig og vi-alene-vite-miljø i Fyllingsdalen. I nær sagt hver eneste større vegsak i Bergensområdet har Vegkontoret vært på kollisjonskurs med folkevalgte organer. Ganske typisk er det at hordalandsrepresentant på Stortinget, Oddvard Nilsen fra Høyre ikke ville ta initiativ for å få Bergen valgt.

Politikere skal tenke vidt, og i et moderne samfunn burde dette og gjelde byråkratiet. Det er synd å si at Vegkontoret har lagt hovedvekt på annet enn snevre vegtekniske og ikke miljø— og sosiofysiske hensyn.

Over alt har byråkratiet vokst enormt og fått en maktposisjon som et demokrati ikke er tjent med. Valget av Leikanger på tvers av embetsverkets innstilling er et ledd i prosessen om å få mer av makten tilbake til folkevalgte organer. Slik sett er dette et signal til alle alt for innsnevrete byråkratiske institusjoner om å rette blikket utover og se samfunnet som en helhet.

Knut S. Bjerke