— Det finnes i dag et fåtall skip som er så høye at de ikke kommer under Askøybroen. Vi snakker her om så små marginer, rundt en halv meter, at jeg slett ikke er sikker på om det med seilingshøyden er et problem. Og er det et problem, må tanken bak byggingen av skip som er en fot for høye være at de ikke er ment å sette på opp på trafikk til Bergen, sier Kinn, som leder skipsagentavdelingen i European Cruise Services.

Talte Høyrefolk midt imot

Han advarte på Høyres fylkesårsmøte forrige helg mot prosjektet. Dermed talte han både fylkesting, bystyre, byråd, hordalandsbenken på Stortinget og aksjonen «Ut mot havet» midt imot. Disse har gjennom det siste tiåret kjempet for at Statens vegvesen skulle sprenge ny seilingsled til Bergen nord for Askøy.

— I forhold til offshoreindustrien var det absolutt et poeng å skaffe ny seilingsled ettersom Askøybroen stengte Laksevåg Verft ute for store oppdrag, men det er ikke lenger noe poeng, sier Kinn.

For dagens cruisetrafikk, som Kinn kjenner svært godt gjennom en årrekke, er ikke Askøybroen noe problem.

— I tillegg kontraheres enkelte skip i Finland og Italia som er en knapp meter for høy til å komme under broen, men disse skipene har ikke vært aktuelle for Bergenstrafikk under noen omstendigheter, sier Kinn.

Skipene det er snakk om er Voyager-klassen som bygges ved Kværners verft i Finland og Conquest-klassen som bygges i Italia for Carnival.

- Stavanger ingen trussel

– For cruisefarten trenger man i dag, og i overskuelig fremtid ikke noen ny seilingsled. De rederiene som seiler på Bergen har så mange båter de kan sende hit at det ikke er noe problem.

— Det hevdes og at Bergen kan miste sin posisjon som cruisehovedstad til Stavanger dersom stadig flere skip ikke kan gå inn til Bergen?

— Stavanger representerer ingen konkurranse for Bergen. De har bare kaiplass til ett stort cruiseskip. Dessuten er Bergen en destinasjon i seg selv. Det er ikke Stavanger på langt nær.

Kinn sier flere viktige cruisehavner er i samme situasjon som Bergen.

— Vancouver, som årlig har 800.000 cruisepassasjerer, har en bro ved innseilingen med en seilingshøyde som er tre meter lavere enn Bergen. New York har en bro som er like høy.

Utvide kaiområdet

Dersom det er slik at staten vil bruke flere hundre millioner kroner for å gjøre forholdene bedre for cruisetrafikken, kan Kinn tenke seg en rekke formål som er mer velegnet.

— Vi burde absolutt hatt penger til å utvide Skoltegrunnskaien. Det er hit skipene ønsker å gå. Her er det svært trangt for busser og vareleveranser når flere cruiseskip ankommer samtidig.

Kinn har lenge irritert seg over krisemaksimeringen rundt Askøybroen og cruisetrafikken.

— Da Queen Mary ble kontrahert fikk vi høre at den ikke kunne komme til Bergen. Nå viser det seg at den kan det likevel og båten kommer til byen i 2004.