Lørdag kveld sto Kristin Eimhjellen frem i Magasinet på TV 2. I intervjuet tar hun blant annet avstand fra det hun kaller «Kjell Magne Bondeviks bruk av Beheim Karlsen-saken som et eksempel på rasisme».

— Det er etter min mening feil, siden det ikke foreligger dom, sier moren til TV 2.

- Skjønner hensikten - Det virker som folk ikke klarer å tenke at det er flere sider av denne saken og at vi ikke vet alt ennå, framholder Eimhjellen.

Moren presiserer at hun skjønner hensiktene til dem som uttaler seg.

— Jeg skjønner veldig godt hvorfor saken blir brukt. Også jeg er imot rasisme. Likevel kunne jeg aldri brukt en slik sak før det faktisk var slått fast at det dreide seg om rasisme.

Hun er redd for at oppmerksomheten saken har fått, fører til at retten ikke klarer å være nøytral:

— Jeg håper ikke det, men er jo redd for at det skal skje. Det viktigste er at dommerne er bevisst på hvilken påvirkning de er blitt utsatt for. Hører du en ting om og om igjen, blir det fort en sannhet, sier Eimhjellen til TV 2.

NTB