Det var i vinter normale snømengder på breene i Norge, i motsetning til i fjor, da breene fikk lite tilskudd av snø og hadde stor avsmeltning. Dermed har det oppstått farlige sprekker flere steder.

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har målt snømengden på ti breer i Sør-Norge og fire breer i Nord-Norge. Direktoratet advarer mot å gå nær bratte brefronter og steder hvor breelver renner ut. Faren er at store isblokker kan løsne og rase ned fra breen eller demme opp breelven og forårsake en flombølge.

Mange av breene som ligger nær kysten, har på 1990-tallet rykket frem flere hundre meter på grunn av de snørike vintrene, men nå ser det ut til å ha stoppet opp. NVE vet ennå ikke om det er midlertidig.

(NTB)