Av dette følger neste spørsmål vedrørende «tilfellet Norman»: Hvem betaler for servering av forfriskninger — med andre ord: mineralvann, kaffe, te, wienerbrød, rundstykker med hvitost og paprika eller annet - på (arbeids)møtene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

SIGMUND SVARSTAD, SIV. ING./ESQ-MAN. BERGEN