I min BT ble introdusert

fra hva kunstneren har produsert

Men hans enkle grafikk

avstedkommer kritikk —

Den er gjenkjent som postpubertert

Ikke lenger man blir provosert

av et uttrykk så superautrert

som i BT man fikk!

Andre får visst et kick

når vårt forfall blir slik presentert

Dette kunststykke viser - forcert -

at dets utøver er avansert

i vår tids «retorikk»!

Og man får overblikk

over Vesten som degenerert

EVA HJORTH BERNTZEN