I min BT ble introdusert

Fra hva kunstneren har produsert

Men hans enkle grafikk

Avstedkommer kritikk —

Den er gjenkjent som postpubertet

Ikke lenger man blir provosert

Av et uttrykk så superautrert

Som i BT man fikk!

Andre får visst et kick

Når vårt forfall blir slik presentert

Dette kunststykke viser - forcert -

At dets utøver er avansert

I vår tids «retorikk»!

Og man får overblikk

Over Vesten som degenerert

Eva Hjort Berntzen