Det var et oppvaskmøte av de sjeldne som fant sted i styret i Hordaland Arbeiderparti i går kveld. Mobbepåstandene fra nåværende og tidligere AUF-ledere er nedskrevet i et lengre notat som var gjenstand for heftige følelsesutbrudd under det fem-seks timer lange møtet i Folkets Hus.

Det var AUF-leder Åshild Fløisand som spilte hovedrollen på anklagerbenken. Hun var assistert av sekretæren i Hordaland AUF, Maria Grønner.

Injurierende

Flere av beskyldningene som er fremsatt mot partisekretær Roald Kvamme er av direkte injurierende art, etter det Bergens Tidende kjenner til.

Når vi forelegger dette for Kvamme, svarer han bare kort:

— Ingen kommentar.

Fylkessekretæren forlot møtet en god stund før det var slutt.

Alvoret stod å lese i ansiktene da styremedlemmene i en pause streifet forbi BTs medarbeider. Folk som ellers liker å snakke var usedvanlig dystre og tause. Ikke et eneste smil. Begravelsesstemningen lå tungt over Folkets Hus denne kvelden.

Støtte fra flertallet

Det ti sider lange skrivet med sterke beskyldninger om mobbing og trakassering mot AUF-ledere de senere år ble laget for en god stund siden, og under møtet ble svært mye av kritikken ensidig rettet mot fylkessekretær Roald Kvamme og hans oppførsel.

I AUFs øyne er han den største syndebukken.

Et flertall av styremedlemmene ønsket å slå ring om Kvamme og forsvarte ham mot angrepene fra AUF.

Det ble, etter det BT forstår, atskillig mindre debatt om det økonomiske uføret som AUF har brakt seg i etter den kostbare valgkampen i fjor for å få ungdomskandidaten Pål Berrefjord innvalgt på Stortinget.

HARDE TAK: Fylkeslederen i Arbeiderpartiet, Ranveig Frøiland, i bakgrunnen, var forberedt på harde tak mot AUF-leder Åshild Fløisand t.v. og sekretæren i Hordaland AUF, Maria Grønner.
FOTO: VEGAR VALDE