De sosialistiske ideer har tydelig mistet rotfestet i folket og diskusjonen om årsaken til Arbeiderpartiets nedtur sprer seg i velgermassen . Man diskuterer Rikets Tilstand kontra Rikets Rikdom og ser disharmoni, uforståelig forvaltning og gap mellom teori og praksis

Også statsminister og partileder er ivrige debattdeltagere med meget bestemte meninger.

Jens Stoltenberg gjentar samme påstand om og om igjen : Høyre vil rasere velferden mens A:P: der.i.mot har nøkkelen til en rettferdig forvaltning av felleskassen . Når velgerne svikter , skyldes det –i følge statsministeren –” nødvendige, upopulere politiske tiltak som sikrer mer penger i felleskassen og mindre i velgernes egne lommer, tiltak som fremmes til fordel for hele folket p.g.a.

APs enestående evne til helhetlig politikk og et vidt perspektiv.”

Torbjørn Jagland har også velferdsstaten som sitt store mål og virkefelt. ,og dette er vel og bra. Men når hans uttalelser må tolkes slik at den norske velferdsstat er AP.s verk, er det stikk i strid med historiske fakta som viser at velferdspolitikk i hele etterkrigstiden har vært et felles tverrpolitisk arbeidsområde.

De viktigste årsakene til velgerflukten fra A.P. finner vi i statsministerens og utenriksministeren egne påstander og holdninger.

Det er en uhørt fornærmelse mot det norske folk å hevde (ikke antyde) at Ola og Kari ikke er interessert i fellseskapets beste, men i stedet foretrekker mindre avgifter og skatter.

Forstår ikke A.P. at man undervurderer ikke sine medmennesker ustraffet?

Forstår de ikke at det virker provoserende når regjeringen hevder at kontroversielle og dårlig forberedte reformer er utrykk for helhetlig politikk?

Hvor dumme tror AP at Ola og Kari egentlig er?

A.P. har sittet med regjeringsmakt de fleste etterkrigsår. APs propaganda-apparat har til d.d. likevel ikke sett sammenhengen mellom forholdene i dagens samfunn og sosialistisk politikk . Hvor uvitende tror AP at velgerne egentlig er?

P.g.a.minkende tillit mellom folk og folkevalgt står også hele velgermassen overfor et dilemma. Politikerne må igjen ta sitt ansvar som forbilder på alvor. Følgende råd er helt gratis :

Når dere påstår at der ikke er penger til å skape gode levevilkår for eldre og syke og til utallige andre livsviktige oppgaver , foreslår jeg at dere begynner sakte og forsiktig med flg.:

_Senk deres egne lønninger med 2%. (Det vil dere knapt merke)

Stopp alle unødige reiser og la evnt. fam.medl. betale egne reise–kostnader.

Stans alt unødig papirarbeid.

Halvèr byråkratiet , omskolèr byråkrater til samfunns-nødvendig arbeid og betal det det koster å gi nødvendig hjelp til samtlige pleie/omsorgstrengende medmennesker.

Dette er lett å få til ,men det kreves mot ,og mest av alt anstendighet,samvittighet og respekt for medmennesker og et større livsperspektiv! .Måtte dere forstå at dette er et krav fra hele folket!.

Av Dagny Hysing-Dahl