Av Egil Skaar Kleven,

student

Et viktig prinsipp for enhver rettsstat er at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette prinsippet må også gjelde i forhold til Irak og mistanken om at landet er til fare for menneskeheten. USA og Storbritannia må fremlegge bevis på at Irak har biologiske masseødeleggelsesvåpen og hensikter om å bruke disse. Foreløpig har ikke USA og Storbritannias regjeringer kommet med noe slags bevis for dette til sine befolkninger, FN eller verden for øvrig, kun påstander. Mistanke er ikke skjellig grunn til å invadere Irak. Et angrep på Irak vil ikke være selvforsvar, men en forbrytelse mot menneskeheten og et brudd på alminnelig oppfatning av rett og galt.