Av Jørn Holm

I BT sin fremstilling kritiseres HKS for i sitt innlegg å unnlate å opplyse om at han ikke lenger er ansatt i Sjøforsvaret og at han har en ny deltidsjobb i firma, som eventuelt vil få bygge fartøyene.

De som har fulgt med i BT i løpet av det siste året vil ha fått med seg at grunnen til at HKS ikke lenger er ansatt som øverste ansvarlige i det norske sjøforsvar, er 60-årsgrensen som tvinger den ansatte til pensjon. Det har også tidligere fremgått at HKS ville gå til ovennevnte nye jobb og bruke sin kompetanse der. Det kan derfor neppe kalles en offentlig hemmelighet.

Alle med tilknytning til militæret vet også at militære titler brukes når den ansatte går av med pensjon. Så å påstå at HKS ved å underskrive seg med kontreadmiral gir inntrykk av fortsatt å være i aktiv tjeneste, er å undervurdere den cirka halvparten av befolkningen som har avtjent sin verneplikt, foruten sivilt ansatte i militæret, de som er gift med eller er i familie med yrkesaktive militær og oppegående andre. Og hvorfor omtaler BT selv HKS på i overskriften som nettopp «admiral»?

BT drar HKS sine motiver i tvil. Dette er frekt og sømmer seg ikke for en avis som BT. Undertegnede kjenner HKS godt. Motivene til Hans Kristian Svensholt i denne saken ville jeg aldri dra i tvil ett sekund. Han er ærlig og oppriktig engasjert i Norges og Sjøforsvarets beste. Og hans faglige kompetanse i saken er uomtvistelig. Om BT mente at HKSs nye jobb skulle nevnes også i hans innlegg, kunne de har sagt fra. Dette har ikke BT gjort. Er det fordi de da ville ha mistet anledning til spalteplass i ettertid?

I ettertid er det lett å se at HKS med fordel kunne ha nevnt hans nåværende jobb også – om ikke annet så for at BT skulle holde seg for god til å dreie eller villede en viktig debatt om Norges forsvar til å handle om personlig vinning. For ikke å risikere å bli beskyldt for å tie om dobbeltrolle, bør jeg vel nevne at mitt kjennskap til HKS kommer av at han er min svigerfar. Gjør dette meg mer eller mindre kompetent til å bedømme HKS sine motiver og etiske standard enn BT?

Så BT, hvordan er det å få dratt sin etikk og faglige kompetanse i tvil? Vel, dere har bedre tid, anledning til og skolering i å følge opp saker i avisen sammenlignet med ikke-journalister. Dere tjener jo penger på avisen ¿ Mine oppfordringer er derfor: Vær for en gangs skyld tøff nok til å si unnskyld – og kost fremover for egen dør.