Av Roald Sjursen, FAU-leder Håstein skole

I dag er dette viktigere enn noensinne, siden leseferdighetene er elendige. Og hvordan forsøker våre kommunale politikere å gi håndslag til å fremme leseferdigheten? Jo, ved å redusere tilskuddet til bibliotekene i Bergen. Nå er det foreslått ytterligere reduksjoner, noe som biblioteksjefen sier vil føre til nedlegging av filialen på Laksevåg.

En fremmer ikke leseferdigheten ved å fjerne barn og ungdoms tilgang til biblioteket. I sin ytterste konsekvens vil reduksjon av leseferdigheten medføre en «fordumming» av samfunnet. Det er grenser hvor mye foreldre, barnehagepersonell, lærere og andre klarer å øke leseferdigheten når tilgangen til biblioteket blir fjernet. Bøker, også barnebøker, er svært dyre å kjøpe og blir raskt utleste.

  • Biblioteket er viktig for våre barn som går i barnehage og skoler. Det ligger i gangavstand og her får barna komme og delta i lesestunder og låne bøker og filmer.
  • Også ungdommer som av ulike årsaker mangler data og internett hjemme får mulighet til å benytte dette på biblioteket.
  • Våre «nye landsmenn» har på biblioteket en unik mulighet til å kunne lese nyheter hjemmefra.
  • En del eldre mennesker som ikke ønsker eller har mulighet til å investere i dyrt datautstyr kan holde seg oppdatert via biblioteket.

Som far og ivrig bokleser ønsker jeg at vårt byråd for kultur og finans prioriterer kulturen som berører vanlige folk, og ikke gjennomfører det bebudete kuttet i tilskuddet til biblioteket. Da kan vi, ca. 13.000 innbyggere, på indre Laksevåg få beholde biblioteket vårt. Det er bare på kort sikt at det er penger å tjene på filialnedleggelsen.

Ingen andre storbyer bruker så lite av kulturbudsjettet på bibliotekene som Bergen.